Legg reguleringsendringa i Bergslia ut til høyring