Sceneparken får nytt million-bidrag frå tettstadsprogrammet: Ja frå fylket, nei lokalt