Denne mangelen hindrar busetting av flyktningar i heile Sande