Høgre med fleire spørsmål, mellom anna om tomtepris