– No har vi kjempa gjennom ei bru – tid for neste!

foto