– Det gir optimisme å kunne starte året med ny båt