- Skulle vi gjere det slik at Larsnes Mek. droppar satsinga, tør eg nesten ikkje tenkje på konsekvensane