Nattestenger vegen over Drageskaret endå lenger

foto