– Kva skal skje med det gamle og fråflytta skulebygget?