Trude Teige tek opp lite kjent krigshistorie i si nyaste bok

foto