Peika på fleire skjer i sjøen for fiskerinæringa

foto