Han er utnemnt som visepolitimeister i Møre og Romsdal