Her blir lokal kreftforskar (23) overraska med stipend – dette skal ho bruke pengane på