KrF på staden kvil i årets val: – Vi skal spele kvarandre gode

foto