Tiande brønnbåten frå Larsnes Mek. til Rostein

foto