Fryktar soningsforholda i Litauen, blir likevel utlevert