– Kan ikkje ha eit system som ikkje er tilpassa alle