Tilnærma gjeldfritt offshoreselskap med ny avtale på plass

foto