– Ikkje problematisk å få i stand ei parkeringsløysing ved leilegheitsbygget

foto