Oppgitt over forholda for snøbrøyting i bustadfeltet Råkja

foto