Kritisk til at vindparkar ikkje toler sterk vind

foto