Dette får lokale lag og organisasjonar utbetalt i momskompensasjon