Herøyværingar i spissen for meir norsk mat til sjøs – har allereie tatt store steg på norsk sokkel

foto