Fredrik (31) har etablert eit eksklusivt nytt tilbod på Myklebust

foto