– Vi forventar at dei første vil kome om ikkje lenge

foto