Havila opprettar eit nytt selskap: - Behov for ytterlegare oppbemanning

foto