Brenn for at alle skal få leve det livet dei ynskjer