Det blei bestemt då lokalpartiet hadde årsmøte mandag og valde nytt styre med Camilla Storøy som leiar. Storøy vil vente med ytterlegare kommentarar til etter at det nye styret har hatt sitt fyrste møte neste veke.

Etter det vi kjenner til fekk lokallaget denne gongen på plass eit fulltalig styre. Storøy tok over som styreleiar etter Svein Ove Brubakk.

KrF fekk inn fire representantar ved siste kommunestyrevalet i Herøy, og sikra seg varaordføraren gjennom eit valteknisk samarbeid med Høgre og Frp.