20 tilsette ved Volda sjukehus er sette i heimekarantene