– «Alle» andre plassar er betre, seier utflytta flyktning

foto