Føler at Kystverket legg opp til at prosjektet må restartast