– Det er brukt mykje pengar på trafikksikring, men det har aldri vore farlegare