Jaktar vidare på ny sjef – har tilsett to nye i banken