Frå nyttår gjeld den nye lakseskatten – inga utsetjing frå Vedum