Søkjer landbrukstilskot til vern av sjøbud i Torvika

foto