Kommunestyret går inn for tredelt ferieavvikling i helse og omsorg: – Må sikre kompetansen

foto