Sande ber om løyve til å forlenge avtalen med Aglen