Enorm vekst for Tussa – dette trur dei om kraftprisen framover