Betre på den praktiske prøva – dårlegare på den teoretiske