Ved toppen av Sollia såg Runa plutseleg ein svært sjeldan fugleart