Står i fare for å bli tvangssend ut av landet etter 19 år på Sunnmøre - sendt til Trandum