– Det er farleg å tenkje at brann ikkje skjer med meg

foto