Einige med långivarane: - Tilsette kan føle seg mykje tryggare