Mørenot med på laget når verdshava skal reinskast for plast

foto