Dette kan skape ny maritim vekst: – Avgjerande at vi er offensive