Der er fem uavhengige smittesituasjonar i Herøy

foto