Utset store investeringar og vil flytte biblioteket