Støttar helseføretaket i å samlokalisere ambulansane i Myrvåg

foto