Eit døme på ei vellukka Myrvåg-lokalisering er Helse Møre og Romsdal sitt ambulante team innanfor psykiatrien. Her har vi ei teneste som er bygd opp lokalt, med dyktige fagfolk og eit tilbod som vert opplyst til å fungere etter intensjonane.

Onsdag kveld var det nytt fakkeltog i lys av den moglege flyttinga til Volda. I Volda står kommunen paradoksalt nok med opne armar og vil ta imot tenesta. I anstendigheita sitt namn burde Volda ha nytta høvet til å gje ytre søre, som står på barrikadane både for sjukehuset og Mork, ei motyting.

Det siste spareforslaget frå føretaket gjeld samlokalisering av dei tre ambulansestasjonane i fire kommunar på Ytre Søre. Det har vore jobba med saka i eit års tid. Katten vart sleppt ut av sekken denne veka.

Igjen, som vi har sett i fleire saker, har det vore arbeidd i det skjulte, for så å legge fram ei fiks ferdig greidd ut sak. Denne hysj-hysj-politikken om offentlege tenester høyrer ikkje heime. Er det noko som verkeleg angår folket og pasientsikkerheita, så er det funksjonar som legevakt, – og i dette tilfellet; nærleiken til ambulanse.

At ikkje helseføretaket ser seg råd til å ha tre ambulansestasjonar i eit område som er så geografisk oppstykka, er vanskeleg å fatte. Igjen er det eit krav om innsparingar som ligg bak. Ein ROS-analyse syner mellom anna at responstida til utkantane i regionen blir lenger, men enkelte meiner det er underordna det faktum at ein sparer seg nokre kroner.

Etter våre opplysingar fungerer også ambulansestasjonane i Ulstein, Herøy og Sande godt. Den siste er attpåtil samordna med ny ambulansebåt som skal ha liggestad på Larsnes.

Vi forventar sterk motstand mot forslaget, signala har allereie begynt å tikke inn. Det er ein floskel, men likevel sant: Dette må eitt av verdas rikaste land ha råd til.