Havila Kystruten kuttar bilfrakt i 32 av 34 hamner

foto